SENASTE:

Rullande serieturnén 2016, var ett projekt som anordnades av Pressbyrån i samarbete med En läsande klass i samband med höstens skolstart. Projektet presenterades som en programpunkt under Läsförståelsedagen i Almedalen.  Läs gärna mer här.

 

start

 

Martin Widmark, barn- och ungdomsförfattare, mellanstadielärare och initiativtagare till projektet En läsande klass, har i egenskap av författare gjort närmare 1000 klassrumsbesök. Projektet har sin upprinnelse i den tydliga skillnad han upplever mellan klasser som avsätter tid till, och jobbar aktivt med, läsförståelse, och de som inte gör det. I ”de läsande klasserna” vågar barnen ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, och komma med följdfrågor. De lyssnar till varandra och toleransen för oliktänkande är hög. Även elevernas studieresultat i de olika ämnena påverkas positivt. Läs gärna mer!


Så här gör du!

På den här sidan finns En läsande klass – träna läsförståelse; en studiehandledning med lektionsplaneringar samt tillhörande övningstexter för åk 1 – 6. Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Välkommen att kika runt och bekanta dig med materialet! Läs mer

Innehållet på den här hemsidan kommer att vara tillgängligt till och med 2018. 

studie_knapp_nytexterna_knapp_nycirkel_knapp_ny 

 

knapp_film