2019: Varför hittar jag inte längre några texter och arbetsblad?

Projekttiden för En läsande klass har nått sitt slut och vi fasar successivt ut hemsidan. Det innebär också att de drygt 800 texter och illustrationer som fantastiska författare, illustratörer och förlag har lånat ut fritt under projekttiden, nu går att hitta i sina originalkällor om du vill arbeta vidare med just dessa texter klassen. Läs mer…

Du kan fortfarande boka en inspirationsföreläsning 2019:

Vill ni ha hjälp att komma igång med arbetet med läsförståelsestrategier?
Vill du boka en inspirationsföreläsning till din skola?
Välkommen att kontakta oss! Boka inspirationsföreläsning

start

 

Om projektet 

Martin Widmark, barn- och ungdomsförfattare, mellanstadielärare och initiativtagare till projektet En läsande klass, har i egenskap av författare gjort närmare 1000 klassrumsbesök. Projektet har sin upprinnelse i den tydliga skillnad han upplever mellan klasser som avsätter tid till, och jobbar aktivt med, läsförståelse, och de som inte gör det. I ”de läsande klasserna” vågar barnen ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, och komma med följdfrågor. De lyssnar till varandra och toleransen för oliktänkande är hög. Även elevernas studieresultat i de olika ämnena påverkas positivt.  Läs gärna mer!