Många undrar vad som händer med En läsande klass efter 2018. Så här är det:

En läsande klass är ett tidsbegränsat projekt som avslutades 2018-12-31.

Till studiehandledningen har hundratals författare och illustratörer utan ersättning tillgängliggjort sammanlagt drygt 800 texter som utgör övningstexter. Texterna ligger på vår hemsida till och med 2018 samt finns inspelade av Inläsningstjänst för de barn som behöver det stödet.

Vill man använda sig av Studiehandledningen och texterna från 2019-01-01 går det utmärkt att använda sig av originalkällorna för textutdragen (förteckning finns längst bak i Studiehandledningen). Då gäller ordinarie copyright för samtliga texter.

Dock vill vi också passa på att uppmuntra att man använder sig av strategierna och textsamtal på egenvalda texter samt de texter som man naturligt jobbar med i olika ämnen och teman.

Det går fortfarande utmärkt att boka inspirationsföreläsningar  under 2018 och 2019 kopplat till lässtrategier och språkutvecklande arbetssätt. Vi utgår från författarförbundets/talarforums rekommendationer vad gäller ersättning.

Förfrågan om inspirationsföreläsning