bok

Texter

Till projektet och studiehandledningen bidrar en mängd förlag och deras författare och illustratörer med övningstexter. Dessa får användas inom ramen för projektet, men de får inte publiceras i andra sammanhang, till exempel läggas upp på bloggar eller på andra hemsidor. Däremot går det bra att länka till materialet.

Arbetsblad

Till många planeringar finns arbetsblad. De ligger under respektive lektion.

Det finns också läsloggar, diagram och annan användbar dokumentation. Dessa filer hittar du under läsloggar nedan.

Ljudfiler

Inläsningstjänst har gjort ett fantastiskt arbete och läst in alla texter. Du hittar länkar till ljudfilerna under respektive lektion/text nedan. Vi rekommenderar också att du läser mer om hur ljudfilerna fungerar och om hur du kan använda dem i arbetet med En läsande klass – Läsa med öronen

Modellektioner

Det finns ett antal modellektioner för både 1-3 och 4-6 där du får tips om hur du kan bearbeta texten med eleverna och introducera strategierna. Du hittar en översikt med länkar till modellektionerna här: Modellektioner_samlade länkar

Filmer

Föreläsningar, filmen om läsfixarna och UR:s filmer om lässtrategier hittar du här: Filmer och föreläsningar


Läsloggar, grafiska modeller, översikter, diplom, bokmärken m.m.

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6