En del barn lär sig att läsa lätt som en plätt, medan andra får kämpa lite mer. Under själva inlärningsprocessen är det förstås viktigt att både bli läst för och att få tillgång till böcker som passar just nybörjarläsaren. Och glöm inte att fortsätta läsa högt för barnet – även efter att det lärt sig läsa. Det är en lång väg från att kunna läsa till att bli en rutinerad läsare.

Men hur ser den perfekta boken för nybörjarläsaren ut? Hur mycket text och bild ska den ha? Funkar det lika bra med en faktabok? Detta är de första litterära texterna barnet möter på egen hand, därför är det viktigt att det är en bra bok!

På marknaden finns ett gäng böcker som av förlagen beskrivs som lättlästa, lätta att läsa, extra lätta att läsa och liknande. Men här gäller det att se upp. Vissa böcker kan vid första anblicken verka lättlästa, men är långt ifrån just det.
Vi frågade några experter om hur en bok för nybörjarläsaren ska vara beskaffad.

Förläggarna
Suzanne Öhman och Sofia Hahr är förläggare på barnboksförlaget Rabén & Sjögren.

Finns det någon ”standard” för hur en lättläst bok ska se ut?– Nej det blir för begränsande. Däremot har vi vissa kriterier som vi jobbar efter. I de lättlästa böckerna är det viktigt att raderna inte är för långa, samma sak gäller orden och meningarna. Vi tittar mycket på språket och försöker undvika knepig meningsbyggnad, långa sammansättningar och knepiga fonem (språkljud). Det är också viktigt med en begränsad textmängd per uppslag och många bilder. Eftersom man i de lättlästa böckerna har relativt lite text så är ju bilderna ett fantastiskt sätt att komplettera berättelsen.

Hur funderar ni kring stora och små bokstäver?
– När barnen börjar intressera sig för bokstäver är det ofta versalerna som de försöker skriva av och läsa. Med sina raka linjer är de lite lättare att skriva av när man är ovan. Men eftersom vi läser i ordbilder är det snarare svårläst att läsa texter som är skrivna med stora bokstäver. Lite som att lära sig cykla med stödhjul, för att sedan lära om när hjulen skruvas bort.

Författaren
Helena Bross jobbar som lågstadielärare och författare. Hon har skrivit många olika böcker för barn. De mest kända är serien om Klass 1b, men hon ligger också bakom de lättlästa serierna Solgatan 1, Kusinböckerna och Minimysterierna.

Varför har du valt att skriva lättlästa böcker för nybörjarläsaren?
– Jag hade läs- och skrivsvårigheter som barn. Under mina första två skolår lärde jag mig inte läsa och jag trodde då att jag var ”dum i huvudet”. Mina egna erfarenheter gjorde att jag visste att det verkligen finns ett behov av lättlästa böcker. Dessutom arbetade jag som lågstadielärare under åren 1973-2005. Som lärare var jag speciellt intresserad av läsinlärning.

Hur mycket text kontra bild är den perfekta mixen?
– När jag skriver lättläst jobbar jag mycket med texten. Först skriver jag en lite fylligare text för att illustratören ska få mycket info. Barnen läser ofta bilderna först för att få veta vad det handlar om. När bilderna är klara jobbar jag med texten igen och förenklar den. Jag kan föreställa mig hur barn angriper texten, vad som är svårt och vad de kan snubbla på.

Hur får man barn att vilja läsa?
– Barn måste bli lustläsare om de ska öva upp den goda läsförmåga som behövs i dagens samhälle. Man säger att det behövs 5000 lästimmar för att bli en bra läsare. Dagens barn är luststyrda och ägnar inte 5000 timmar åt något som de tycker är tråkigt. Därför behövs spännande och roliga böcker! Men det behövs också goda pedagoger och intresserade föräldrar som leder in barnen på läsningens väg.

Illustratören
Christel Rönns arbetar som frilansande grafisk formgivare och illustratör, bland annat tecknar hon till böckerna om Klass 1b av Helena Bross.
Christel Rönns har illustrerat omkring 60 bilderböcker för barn och skrivit tre egna.

Skiljer sig sättet att arbeta i de lättlästa böckerna från andra böcker?
– Illustrationsarbetet skiljer sig från de böcker jag vanligtvis illustrerar, på så sätt att bildens betydelse inte är lika stor. Lätt att läsa-böckerna har lite text per uppslag, men också rätt lite händelser, och bilderna får inte vara alltför komplicerade.
Idén är ju att barnet skall kunna glädjas över att ha läst en hel bok alldeles själv.
Därför innehåller bilderna inte alls lika mycket information som andra sorters böcker kan göra. Det viktiga är att bilden noga upprepar textens händelser.

BARNENS BOKKLUBB