Reportern

Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar.  Reportern används under och efter läsningen.

 

 

Alla strategierna på ett A4

Stort format

Läsfixarkort med text

Stjärnläsaren-plansch-A3-färg 

Stjärnläsaren-plansch-A3-svartvit

Bokmärke

Färglägg stora läsfixare

Färglägg små läsfixare