Planering 8/ åk 6

Livet på 1600-talet


Text 3

Att vara barn på 1600-talet ur Boken om Historia 2 s. 128–129
Text Stina Andersson, Elisabeth Ivansson
Förlag Liber

Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

 

Text 4

Vuxna trodde på älvor och troll ur Boken om Historia 2 s. 144–145
Text Stina Andersson, Elisabeth Ivansson
Förlag Liber

Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

 

Text 5

Skrock ur Teman i svenska, Spökerier s. 32–33
Texter i urval av Britt Marie Holtz, Malin Ögland
Text Dan Höjer
Förlag Natur & Kultur

Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app