Planering 7/ åk 6

Livet på 1600-talet


Text 1

Den stora jakten på häxor ur Boken om Historia 2 s. 146–149
Text Stina Andersson, Elisabeth Ivansson
Förlag Liber

Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

Arbetsblad 6:7a

TVÅSPALTSANTECKNING -Vad är det?

Text 2

Karolinska tiden ur Boken om Historia 2 s. 118–119
Text Stina Andersson, Elisabeth Ivansson
Förlag Liber

Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

Arbetsblad 6:7b