Lektion 11/ åk 1

Texter av Martin Widmark


Varje ny strategi modelleras genom att du tänker högt under tiden som du högläser texten. Som en hjälp till dig har vi skrivit utförliga instruktioner till några utvalda texter. Där står precis hur du kan gå till väga, och hur du kan tänka högt för att visa strategierna.
Hur arbetar man med texten?

Tidningsmysteriet
Text Martin Widmark
Bild Helena Willis
Förlag Bonnier Carlsen
Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

Omslag