Planering 1/ åk 6

BokfrossaInnan eleverna kommer är det bra att ta in böcker från biblioteket eller cirkulationsbiblioteket så
att det finns många nya titlar i klassrummet när de börjar skolan. Gör även i ordning en läslogg,
som de ska fylla i hemma eller i skolan under samma period.  Boka in läsårets
första biblioteksbesök.