Lektion 6/ åk 3

Djur i Sverige


Varje ny strategi modelleras genom att du tänker högt under tiden som du högläser texten. Som en hjälp till dig har vi skrivit utförliga instruktioner till några utvalda texter. Där står precis hur du kan gå till väga, och hur du kan tänka högt för att visa strategierna.

Hur arbetar man med texten?

Puls No-boken
Text Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten Skiöld
Bild Eva Melhuish Bigland
Förlag Natur & Kultur

Skärm

Utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app