Lektion 46/ åk 3

Religioner i Sverige


Varje ny strategi modelleras genom att du tänker högt under tiden som du högläser texten. Som en hjälp till dig har vi skrivit utförliga instruktioner till några utvalda texter. Där står precis hur du kan gå till väga, och hur du kan tänka högt för att visa strategierna.

Hur arbetar man med texten?

Puls So-boken
Text Maria Willebrand, Göran Körner
Bild Jens Ahlbom
Förlag Natur & Kultur

Skärmvisning
Utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

Omslag