Lektion 26/ åk 3

Kalas, Astrid Lindgren


Varje ny strategi modelleras genom att du tänker högt under tiden som du högläser texten. Som en hjälp till dig har vi skrivit utförliga instruktioner till några utvalda texter. Där står precis hur du kan gå till väga, och hur du kan tänka högt för att visa strategierna.

Hur arbetar man med texten?

Text 1

Lekparken + Cykeltävlingen
Text Elisabeth Petterson
En läsande klass

Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

 

Text 2

Hur arbetar man med texten?

Emil i Lönneberga
Text Astrid Lindgren
Bild Björn Berg
Förlag Rabén & Sjögren

Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

Omslag