Introduktionslektion 3

 


la_01

Tillsammans har vi pratat om vad läsning är och att man måste förstå det man läser för att det skall vara meningsfullt att läsa. Vi kommer att träna oss på att förstå det vi läser en liten stund varje dag.

la_02

Dessa fyra ”läsfixare” kommer att hjälpa oss att fixa läsningen. Forskare har sett att elever som använder dessa fyra läsförståelsestrategier har lättare att förstå det de läser.

la_03

Vi kommer att använda ännu en läsfixare; konstnären. Med hjälp av denna lässtrategi blir vi uppmärksamma på de inre bilder som vi skapar inne i huvudet när vi läser.

la_04

När Du läser måste du tänka på vad du läser och vara uppmärksam på när du inte förstår. Läsfixarna hjälper oss med detta.

la_05

Det är viktigt att förstå vad man läser i alla ämnen i skolan och i vår kursplan står det att vi skall undervisa i lässtrategier för att utveckla vår förståelse och vårt språk.

la_06

Innan vi börjar läsa så hjälper spågumman till att förutspå vad boken/texten kommer att handla om. Utifrån bilder och titel får vi ledtrådar och gör förutsägelser. Även under läsningen använder vi spågumman då vi hela tiden funderar över vad som kommer att hända härnäst. På faktatexter hjälper Spågummans oss med att aktivera våra förkunskaper och med hjälp av rubriker, bilder och bildtexter funderar vi över vad texten kommer att säga.

la_07

När vi inte förstår ett ord eller ett uttryck måste vi göra någonting åt det. Genom att använda Detektiven läser vi om ordet, meningen eller stycket. Vi kanske behöver läsa framåt i texten för att förstå ordets betydelse utifrån sammanhanget. Hjälper inte det kanske vi måste ta hjälp av kompis, vuxen eller slå upp ordet.

la_08

 

En strategi som goda läsare använder sig av under läsningen är att se inre bilder av texten. Vi kallar den lässtragien för Konstnären. Konstnären använder alla sinnen för att leva sig in i texten, så att vi kan se, höra och känna det texten berättar om.

la_09

 

Reportern ställer frågor för att förstå innehållet i texten. När man ställer frågor på texten är det bra att använda sig av frågeorden.

la_10

Genom att ställa olika typer av frågor på texten blir vi medvetna om att svaren går att hitta på olika nivåer i texten.

Frågor på raderna kan besvaras med information som står klart och tydligt uttryckt i texten.

Frågor mellan raderna kräver att läsaren hittar ledtrådar i texten. Att man gör inferenser och drar egna slutsatser utifrån det man får reda på och sin egen kunskap.

För att svara på frågor bortom raderna krävs att vi använder våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Det handlar om dig själv, ditt möte med texten och hur texten påverkar dig

la_11

Cowboyen svingar sitt lasso och fångar in det viktigaste i texten. När man sammanfattar det lästa har man hjälp av frågorna:

– Vad hände först?

– Vad hände sedan?

– Vad hände till sist?

Till vår hjälp kommer vi att ha ett berättelseschema med inledning, mitten och slut.

På faktatexter arbetar Cowboyen på ett lite annat sätt. Vi sammanfattar texten med hjälp av att vi plockar ut nyckelord. Nyckelorden hjälper oss att återberätta och komma ihåg vad vi har läst.

la_12

När vi använder alla fem strategier för att kontrollera vår förståelse är vi stjärnläsare. Stjärnläsaren övervakar sin läsning och är medveten om när han/hon inte förstår och använder sig då av en eller flera strategier.

När vi tränar på att använda läsförståelsestrategier tränar vi på en eller två i början för att bli riktigt säkra på hur man använder varje strategi.

la_13

När vi börjar träna läsförståelse så kommer jag som lärare visa dig hur man gör och hjälpa dig. Vi kommer att träna många gånger tillsammans innan du får pröva i grupp eller med en kompis. Se arbetsgång pp

la_14

Du kommer så småningom få pröva att bli en läsfixare och tillsammans med dina kompisar läsa och förstå en text. Då blir läsningen roligare och mer meningsfull!

Om du vill ladda ner PowerPointpresentationen klicka här
Lyssna i din webbläsare
Lyssna i Inläsningstjänsts app

Mål ur Lgr 11 till dokumentet