En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1–6.

Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Läs gärna igenom lektionerna/planeringarna innan ni börjar.

De tillhörande övningstexterna hittar du i dess originalkällor. Respektera att upphovsrätt och kopieringsavtal gäller. Se textöversikt och litteraturlista här, respektive i Studiehandledningen.

åk 1-3:

http://www.enlasandeklass.se/text/textoversikt-hosttermin-lektion-1-75/

http://www.enlasandeklass.se/text/textoversikt-vartermin-lektion-76-150/

åk 4-6:s textöversikt/litteraturförteckning hittar du i Studiehandledningen

en_lasande_klass_studiehandledning

Studiehandledning_ELK_A4

Studiehandledning_ELK_uppslag