En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1–6.

Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Läs gärna igenom lektionerna/planeringarna innan ni börjar.

De tillhörande övningstexterna hittar du genom att klicka på länkarna för varje text i studiehandledningen, eller under rubriken Texter i menyraden ovan.

Texterna finns inspelade och du hittar länkar till detta vid respektive text, Mp3-fil eller Daisy. Läs mer om hur ni kan använda inspelningarna här: Läsa med öronen
en_lasande_klass_studiehandledning

Studiehandledning_ELK_A4

Studiehandledning_ELK_uppslag