simsalabim_2017Simsalabim

Simsalabim 1-6 är ett basläromedel som utgår från skönlitteratur. Hela språkträningen är samlad i texter och uppgifter som är tydligt kopplade till kunskapskraven. Alla elever har också tillgång till inlästa texter och digitala språkövningar. Läs mer

 


molnet

Molnet

I Molnet för åk 2-3 arbetar man digitalt med läs- och skrivstrategier i svenska. En elevbok är utgångspunkten för gemensamt läsande, bearbetning av innehåll i text och bild samt skrivande med hjälp av en modelltext. Sist i varje avsnitt finns digitala övningar i språklära och stavning. Läs mer

 


lasning_pagar

Läsning pågår 4-6

Läsning pågår tränar läsförståelse både i bok och digitala övningar. Texterna är uppdelade i texttyper och följs av frågor på tre nivåer: sök information i texten, förstå texten och reflektera över texten. I den digitala delen finns boken inläst, samt interaktiva uppgifter. Läs mer

 


 

mellan_raderna

Mellan raderna

Serien består av fyra kopieringsunderlag för hela grundskolan. Texter inom olika teman följs av frågor på texten: kopieringsfrågor, kunskapsfrågor och inferensfrågor. Nu har vi reviderat serien och lagt till facit till läraren sist i varje kopieringsunderlag. Läs mer

 


 

lasforstaelse_2017Läsförståelse

I Läsförståelse Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Läs mer

 


lasforstaelsead

Läsförståelse A-D

I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. Läs mer


 

Detta är en sponsorsida.