Genom att stödja En läsande klass hjälper du oss att föra upp vikten av läsförståelse än mer på agendan och att bidra till bättre läsförståelse hos svenska låg-, mellan- och högstadieelever så att de får bättre möjligheter att gå ut nionde klass med fullständiga betyg samt delta i ett demokratiskt samhälle.

En läsande klass är ett icke-vinstdrivande, partipolitiskt obundet initiativ som drivs i form av en insamlingsstiftelse.

Vision

  • sprida kunskap om läsförståelse och läsförståelsestrategier till alla Sveriges lärare, då läsförståelse är grunden för att ta till sig kunskap i alla ämnen
  • vända den negativa trenden av minskad läsförståelse

Vad går pengarna till?

Mer konkret kan din gåva eller ett samarbete ge oss möjlighet att

  • starta nya skol- eller barn- och ungdomsprojekt som ligger i linje med En läsande klass vision
  • hålla fortbildning för lärare
  • koppla forskare till projektet
  • delta aktivt i bland annat Almedalen, Bok & Bibliotek och Skolforum
  • ge support till lärare via mejl, telefon och hemsida
  • arbeta för att hitta nya samarbetspartners
  • hålla projektets hemsida uppdaterad med nytt material

Läs mer om En läsande klass:

Projektbeskrivning

Vad är egentligen läsförståelsestrategier? Filmen om läsfixarna

Läs mer om En läsande klass i media (pressklipp, TV-inslag etc.)

Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi kan få. Du kan bidra ekonomiskt eller hjälpa oss på andra sätt. Läs mer om detta på sidorna nedan:

Privatperson

Företag