Studiehandledningen hittar du genom att klicka på knappen ”Till Studiehandledningen” nedan. Den återfinns även i övre menyraden. Övningstexterna hittar du genom att klicka på knappen ”Till texterna” nedan. De återfinns också i övre menyraden, och är sorterade efter den ordning de används i studiehandledningen. Du kan också klicka dig vidare till rätt övningstext direkt från studiehandledningen.

När du har klickat dig fram till den övningstext du har valt kan du välja att se texten anpassad till datorskärmen eller för utskrift. Du kan också välja att spela upp texten, antingen som mp3-fil, eller lyssna till den i appen Daisy. Inläsningstjänst AB har läst in alla texter. Läs mer om hur du kan arbeta med inspelningarna i arbetet med En läsande klass – Läsa med öronen.

Vi rekommenderar att jobba med materialet tillsammans i en studiecirkel inom till exempel ett lärarlag. För att underlätta detta arbete har vi tagit fram ett ”Cirkelledarstöd” som du också når genom att klicka på knappen med samma namn nedan. Det är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips när det gäller hur man leder en cirkel och förslag på frågeställningar att diskutera samt på upplägg av studiecirkeln. Det är också studiecirkelmaterial för deltagarna. Det ger underlag för fem fortbildningsträffar om främst reciprok läsundervisning. Utgångspunkten är att studiecirkeldeltagarna arbetar enligt lektionsförslagen i studiehandledningen.

För ytterligare information och inspiration, se gärna de filmer vi samlat här!

Vi önskar dig lycka till i ditt arbete!

studie_knapp_nytexterna_knapp_nycirkel_knapp_ny

knapp_film