Kom och lyssna på Malin Hugander och Malin jonsson – våra författare till Studiehandledningen En läsande klass åk 4-6. De föreläser både måndag och tisdag.

Vad är syftet med en faktatext? Hur läser vi faktatexter? Vilka strategier använder skickliga läsare sig av? Vad behöver vi hjälpa våra elever med vid läsning av dessa texter? Hur kan man arbeta i praktiken? Vi kommer att belysa dessa frågor och ge praktiska exempel på hur man som pedagog kan hjälpa sina elever att utveckla strategier och tankemodeller för att ta sig an de utmanande faktatexterna.

Läs mer här

Ulrika Wendéus