lasochlosPlockepinn

Plockepinn är en serie arbetsböcker för lågstadiet, varav två tränar läsförståelse:

Läs mer om Plockepinn – Läs & Lös här:

tranalasforstaelse

 

Läs mer om Plockepinn – Träna läsförståelse här:

 


zickzack (2)ZickZack

ZickZack finns för hela låg- och mellanstadiet.

ZickZack åk Fk-3 – är ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever. Läs mer

Zick Zack åk 4-6 – är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4-6. Zick Zack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt informationssökning och källkritik. Läs mer

ZickZack för nyanlända är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9.

ZickZack fokuserar på språkutvecklande undervisning. Eleverna får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter.


 

uppdragx (2)Uppdrag X

Uppdrag X är en basläromedelsserie i svenska för lågstadiet som även kan användas som brevidläsningsmaterial. Läs mer


 

lasdaxSpråkDax – LäsDax

SpråkDax är en basläromedelsserie i svenska för lågstadiet där eleverna arbetar med olika lässtrategier. Läs mer


 

zoom (2)Zoom

Zoom är en basläromedelsserie i svenska för mellanstadiet. I serien finns även Zoom antologi med 25 spännande berättelser för reflekterande läsning. Läs mer

 


Detta är en sponsorsida.