Se utvecklingslärare Toura Hägnesten prata om forskningscirklar i Skolvärlden! Toura bidrar också till En läsande klass bland annat med att författa ett cirkelstöd, en handledning i hur du kan jobba tillsammans med ditt lärarlag med En läsande klass-materialet. Detta cirkelstöd finns att ta del av kostnadsfritt här på hemsidan från och med den 23 april!

 

Pernilla Dure

Pernilla Dure arbetar med webben till projektet En läsande klass. Hon är grafisk formgivare och har under många år arbetat med böcker, tidningar och barns läsutveckling. Hon gillar att läsa för sig själv och för andra.