Har du frågor eller idéer, kontakta oss gärna!

info@enlasandeklass.se


Inspirationsföreläsningar

Om ni önskar inspirationsföreläsningar, workshops eller annan hjälp med uppstart av arbetet med lässtrategier (konferens, studiedag eller dylikt), kan vi komma till er skola.

Vi berättar gärna om

  • projektet En läsande klass (bakgrund och utveckling)
  • hur man kan arbeta med lässtrategier
  • hur man kan koppla arbetet med lässtrategier till en språkutvecklande undervisning
  • lässtrategier och genrepedagogik

Ersättning enligt författarförbundets rekommendationer.


Vill du vara med och bidra?

Våra samarbetspartners och gåvogivare bidrar till att hjälpa barn och unga att utveckla sin läsning och att öka deras möjligheter till att bilda sig och delta i ett demokratiskt samhälle.

Kontakta oss för att få veta mer om projekt som är på gång!

Här hittar du vårt bankgiro och en blankett som du (om du vill) kan mejla oss med information om din gåva. Tack för ditt stöd! Betalningsunderlag_gåva