Har du frågor eller idéer, kontakta oss gärna!

info@enlasandeklass.se

 

Vill du vara med och bidra?

Våra samarbetspartners och gåvogivare bidrar till att hjälpa barn och unga att utveckla sin läsning och att öka deras möjligheter till att bilda sig och delta i ett demokratiskt samhälle.

Kontakta oss för att få veta mer om projekt som är på gång!

Här hittar du vårt bankgiro och en blankett som du (om du vill) kan mejla oss med information om din gåva. Tack för ditt stöd! Betalningsunderlag_gåva