Frågor eller boka föreläsning?

info@enlasandeklass.se


Inspirationsföreläsningar

Om ni önskar inspirationsföreläsningar, workshops eller annan hjälp med uppstart av arbetet med lässtrategier (konferens, studiedag eller dylikt), kan vi komma till er skola.

Vi berättar gärna om

  • projektet En läsande klass (bakgrund och utveckling)
  • hur man kan arbeta med lässtrategier
  • hur man kan koppla arbetet med lässtrategier till en språkutvecklande undervisning
  • lässtrategier och genrepedagogik

Ersättning enligt författarförbundets rekommendationer.