Logo

Läsförståelsedagen i Almedalen

Var femte elev förstår inte vad de läser. Vad vill politikerna göra åt det? Och vad vill skolfacken?

Tid: tisdagen 1 juli Plats: Almedalsbiblioteket

Var femte elev som går ut grundskolan idag saknar fullgoda kunskaper i läsförståelse, visar den internationella PISA-mätningen. Det betyder att de inte kan relatera till texter eller läsa mellan raderna.

Forskning visar att god läsförståelse leder till förbättrade resultat i samtliga ämnen.

En läsande klass är ett initiativ av författaren och mellanstadieläraren Martin Widmark med syfte att förbättra läsförståelsen hos eleverna i den svenska skolan.

PROGRAM

 8.30 – 9.00 Dags att vakna! Väckarklockan ringer för läsförståelse 

Ett frukostsamtal om läsning och läsförståelse. Några kända svenskar talar om vad läsningen betytt för dem och varför läsförståelsen har så stor betydelse för ett rikt liv.

Deltagare: Åsa Larsson, deckarförfattare, Gabriella Ahlström, författare och radioprofil och Martin Widmark, författare och mellanstadielärare. 

Vi bjuder besökare på frukost.

10.00 – 10.30 Pressträff: Elevernas läsförmåga i grundskolan 

Hur står det till med elevernas läsförmåga egentligen? Resultaten från PISA är väl kända, men vad säger egentligen den svenska lärarkåren om elevernas kunskapsnivå i läsning? Lärarnas Riksförbund ingår som samarbetspartner i projektet En läsande klass. Här presenterar förbundet en undersökning om lärares syn på elevernas läsförmåga.

Deltagare: Presentation av undersökning Andreas Mörck, utbildningspolitisk chef och kommunikationschef på Lärarnas Riksförbund. Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund och författaren Martin Widmark kommenterar. 

11.00 – 12.00 Elevernas läsförståelse fortsätter att minska! Hur vill partierna vända utvecklingen? 

Svenska elevers kunskaper i läsförståelse fortsätter att försämras. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet, enligt resultaten från PISA 2012. Vi frågar representanter för de svenska riksdagspartierna: Hur vill ni möta den negativa trenden?

Deltagare: Representanter från de svenska riksdagspartierna. 

15.00 -16.00 Elevernas läsförståelse fortsätter att minska! Vad kan lärarna göra? 

Hur möter lärarna den försämrade läsförståelsen bland svenska elever? Har de verktygen som behövs? Och vad betyder lärarnas förändrade arbetsvillkor? Ett samtal med bland annat representanter för fackförbunden på skolområdet och med lärare som menar att det finns sätt att vända utvecklingen.

Deltagare: Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, Anders Almgren, Lärarnas Riksförbund, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Martin Widmark, initiativtagare till En läsande klass, och Malin Gonzalez, lärare som specialiserat sig på lässtrategier för att öka elevernas läsförståelse. 

Moderator: Mats Carlbom, journalist


Om en läsande klass

En läsande klass har startats på initiativ av Martin Widmark, barnboksförfattare och mellanstadielärare, och syftar till att lyfta fram det stora samhällsproblem som bristande läsförståelse innebär. Projektet ger ut en studiehandledning (boken En läsande klass – träna läsförståelse) i hur man som lärare kan jobba med – av forskningen förespråkade – läsförståelsestrategier. Studiehandledningen är knuten till texter som upplåtits till projektet utan kostnad av ett stort antal författare och illustratörer. Ett antal viktiga aktörer stödjer och driver projektet, bland andra; Läsrörelsen, Liber, Junibacken, Bonnier Carlsen, Rabén & Sjögren, Natur & Kultur. En läsande klass har erhållit medel från Svenska PostkodLotteriet och drivs i form av en insamlingsstiftelse. 

. Länk till utskrift

Pernilla Dure

Pernilla Dure arbetar med webben till projektet En läsande klass. Hon är grafisk formgivare och har under många år arbetat med böcker, tidningar och barns läsutveckling. Hon gillar att läsa för sig själv och för andra.