I december presenterades den senaste PISA-studien. I läsförståelse låg OECD-snittet på 496. De svenska 15-åringarna fick ett medelvärde på 483, en markant nedgång jämfört med de 516 poäng Sverige noterade år 2000. Inget annat land som varit med lika länge har tappat så stort. När det gäller läsförståelsen har nu bara Mexico, Chile och Slovakien sämre resultat än Sverige. Detta ska ställas mot år 2000 då bara tre länder hade ett bättre resultat. Både hög- och lågpresterande svenska elever har försämrat sina resultat i förhållande till OECD-genomsnittet och det är de lågpresterande som har tappat mest.

Läsrörelsen inbjuder nu till idékonferensen Plats för barn! i samarbete med Lärarförbundet, Bok & Bibliotek, Bonnierförlagen, Natur & Kultur, ABF Stockholm och Junibacken samt med stöd av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse.
Moderator: Journalist John Chrispinsson

Läsrörelsen är en ideell förening som startade år 2000 på Bok & Bibliotek och tog som motto ”Ge dina barn ett språk”. Sedan hösten 2013 driver Läsrörelsen en kampanj med parollen ”Bekämpa språkfattigdomen. Ge plats för barn.” http://www.lasrorelsen.nu/

Pernilla Dure

Pernilla Dure arbetar med webben till projektet En läsande klass. Hon är grafisk formgivare och har under många år arbetat med böcker, tidningar och barns läsutveckling. Hon gillar att läsa för sig själv och för andra.