Primasvenska

Prima svenska

Prima svenska är en ny läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning och Lgr 11.

För varje årskurs finns en inspirerande basbok, en personlig loggbok och en hjälpsam lärarwebb. Upptäck dem här och nu! Läs mer


 

Forma-spr+ÑketForma språket

I Forma Språket följer vi fyra barn i deras vardag. Innehållet är knutet till det centrala innehållet i kursplanen för svenska. Med hjälp av skönlitterära berättelser, fakta- och instruktionstexter lär sig eleverna läsa, skriva och samtala. Läs mer

 


F+Ñnga f+Ârm+Ñgan

Fånga förmågan

Fånga förmågan 1-6 är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Redan från årskurs 1 arbetar eleverna strukturerat mot kunskapskraven i årskurs 3 och 6. För att nå dit finns en tydlig progression som ger en röd tråd i svenskundervisningen. Läs mer


40691361-O

Arktibus ögon

Arktibus ögon är ett läs- och arbetsmaterial för årskurs 1. Grunden är den gemensamma högläsningen i fantasins förtrollande värld. Elevböckerna innehåller uppgifter i lässtrategier, läsförståelse och elevtexter på två nivåer. Böckerna är illustrerade med kittlande bilder som inspirerar till läsengagemang, samtal och skrivande. Läs mer


S+ñkra spr+Ñket

Säkra språket

I Säkra språket ligger fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterade för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogna med olika genrer. Innehållet är tematiskt med fyra huvudpersoner i vardagsmiljöer. Läs mer

 


 

Tripp TTrippTrappTrullrapp Trull

Tripp Trapp Trull är en ny lärsförståelseserie för lågstadiet. I tre arbetsböcker tränar eleverna läsförståelse steg för steg med hjälp av enkla och tydliga övningar. Eleverna visar att de förstått vad de har läst främst genom att dra streck, ringa in och måla. Läs mer


 

M+Ñndag med Mahmutndag med Mahmut

I de här småböckerna möter läsarna ett barn vars mamma är bortrest och pappan har fått influensa. Skolan och fritids är stängt eftersom det är sommarlov. Pappan ordnar så att grannarna ställer upp en dag var för att veckoplaneringen ska gå ihop. Följ med på en spännande vecka! Läs mer


Detta är en sponsorsida.