Vi ser gärna att arbetet i klassrummet med En läsande klass genomlyses, följs upp och utvärderas. Vi söker därför dig som planerar att skriva en uppsats/avhandling på magister-, master-, licentiat- eller doktorsnivå. Kanske utgör en studie med någon aspekt av En läsande klass eller undervisning generellt kring lässtrategier i klassrummet (inklusive En läsande klass) ett tänkbart ämne för dig och din uppsats? Välkommen att  kontakta oss för mer information om projektet.

Ulrika Wendéus