Gåva eller samarbete

Som företag kan du stödja En läsande klass med en gåva (gåvounderlag inklusive bankgiro hittar du här) eller genom att bli samarbetspartner. Att vara vår samarbetspartner innebär i första hand att ditt företag stödjer En läsande klass ekonomiskt med en större summa pengar och/eller under en längre tid, eller genom att skänka tjänster som vi är i behov av för våra projekt.

Gåvogivare eller partner?

Företag som skänker gåvor (t.ex. julgåva, jubileumsgåva, minnesgåva) omnämns på vår hemsida under aktuellt och erhåller ett digitalt gåvobevis. Kontakta oss för gåvobevis.

Exempel på gåvor:

Julgåva från Bonniers

Som samarbetspartner publicerar vi er logotype på vår hemsida och berättar om samarbetet. Ni har möjlighet att använda En läsande klass logotype på er hemsida och i sammanhang där ni berättar om vårt samarbete. Beroende på stödets art kan samarbetspartners också stå med som avsändare tillsammans med andra samarbetspartners i de produkter som riktar sig mot skola/barn- och ungdomar. (ovan enligt avtal som vi upprättar tillsammans)

Vi har också möjlighet att omnämna våra gåvogivare och samarbetspartners i vår grupp på facebook (drygt 24 500 medlemmar).

Kontakta oss så utformar vi ett samarbete enligt era önskemål: ulrika@enlasandeklass.se

Bli kampanjpartner eller ordna ett event

Vill ditt företag vara med i ett sammanhang som engagerar kunder, personal och allmänhet och dessutom bidra till att hjälpa barn och unga att utveckla sin läsning och att öka deras möjligheter till att bilda sig och delta i ett demokratiskt samhälle?

Då kan ditt företag anordna en kampanj eller ett event för att samla in pengar till En läsande klass.

Exempel på kampanjpartners:

Bonniers Bokklubb – samlade in drygt 24 000 kronor i en julkampanj

Exempel på event:

GR-utbildning, Göteborg – höll fortbildningsseminarium för lärare med Marie Trapp (författare till Studiehandledningen En läsande klass – Träna läsförståelse), och Martin Widmark (initiativtagare) och skänkte en del av överskottet, 30 000 kronor till En läsande klass.

(Observera att vår logga inte får används i inbjudan till seminarier eller event utan vårt samtycke. Inbjudan får heller inte formuleras så att det kan uppfattas som om En läsande klass står som arrangör.)