Skolbibliotekarier stöttar barns läsutveckling


uggla_litenHär finns några exempel på hur skolbibliotek och skolbibliotekarier kan stötta arbetet med elevernas läsutveckling.

Man kan läsa om hur skolbibliotekarier och lärare samverkar runt läsundervisningen och det finns även exempel på hur skolbiblioteksverksamheten stimulerar eleverna fritidsläsning.


Bokattacker på Lerbäckskolan

Bokprat på nytt sätt – markerar hur viktigt man tycker att böcker och läsning är.
Länk


Samarbete om lässtrategier på Hjulsta grundskola

Bibliotekspersonal och lärare i årskurs fyra samarbetar i ett faktaboksläsningsprojekt med syftet att eleverna ska utveckla lässtrategier.
Länk


Informationssökning och VÖL på Centrumskolan

Ett arbetsområde i årskurs ett och två – samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagoger.
Länk


Författarkalendern 2013

Ett projekt kring författarskap inspirerat av QtR.
Länk


Läsglädje i Växjö

Gruppläsning i genrer – samtal kring läsning och litteratur med elever i åk 3.
Länk


Kurser för pedagoger på Öjaby skola

Hur skolbibliotekarien kan vara fortbildare inom litteraturkännedom och textsamtal och ge inspiration och ökad kunskap om hur skönlitteraturen kan användas i undervisningen.

Fortbildning i barn- och ungdomslitteratur

Länk


Fortbildning i boksamtal och reflekterande läsning

Länk


bord

Cilla Dalén, bibliotekarie på Hjulsta grundskola
cecilia.dalen@stockholm.se
Bibliotek Hjulsta skola

Eric Haraldsson, skolbibliotekssamordnare, Växjö kommun
eric.haraldsson@vaxjo.se

Ringsbergskolan_färg

Lena Moser, skolbibliotekarie på Gärdesskolorna
lena.moser@stockholm.se
Gärdessskolornas skolbibliotek

Rebecca Borg, skolbibliotekssamordnare, Växjö kommun
rebecca.borg@vaxjo.se

Utskrift