Samarbete mellan folkbibliotek och skola


uggla_litenHär presenterar vi några goda exempel på väl fungerande samarbeten mellan skola och folkbibliotek runt om i Sverige. Vi hoppas att dessa kan inspirera till nya samarbeten.

Vi tror att bibliotekarier och lärare med sina olika uppdrag och roller gemensamt kan bidra till barns läsutveckling och skapa läslust. För att ett samarbete ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt med en tydlig dialog kring vilka olika uppdrag och mål vi har. Låt de olika professionernas styrkor berika samarbetet!

Om barnen under sin skoltid ges möjlighet att skapa en positiv relation till folkbiblioteket får de något med sig som de kan ha glädje av under hela livet, i sin egen jakt på lustläsning och kunskapande på fritiden.

Jenny Karlsson, bibliotekspedagog Stockholms stadsbibliotek
Petter Södrin, bibliotekspedagog Stockholms stadsbibliotek
Pia Borrman, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm

 

blackeberg_knappfaladen_knapptensta_knappkramfors_knapp

skarholmen_knappkarlskoga_knapp
luma_knappmora_knapp

los_knappkarlshamn_knapphusby_knapptyreso_knapp
soderkoping_knappskarpnack_knapppolar_knapp (kopia)