Almedalen den 2 juli

Seminarium tisdagen 2 juli 13.30- 14.15, Almedalsbiblioteket, barntrappan

Var femte elev som går ut grundskolan i dag saknar fullgoda kunskaper i läsförståelse. Nu ser även universiteten följderna och slår larm. Läsförståelse är en demokratifråga och allt fler riskerar att hamna i utanförskap om vi inte agerar omgående. Vem tar ansvaret? Och har lärarna redskapen som behövs?
 Elevernas läsförståelse minskar – läget är akut
De svenska elevernas läsförmåga försämras stadigt. Det framgår i två stora internationella utvärderingar – PISA och PIRLS.

 

Enligt den senaste PISA-mätningen går var femte elev ut grundskolan med svag läsförståelse. Det betyder att de inte kan relatera till texter och läsa mellan raderna. Och den stora internationella PIRLS-mätningen, som mäter läsförståelse hos fjärdeklassare är Sverige ett av få deltagande länder som har försämrat sina resultat under hela den senaste tioårsperioden.

Flickor läser bättre än pojkar. Men den skillnaden minskar – eftersom läsförståelsen försämrats snabbare hos flickorna än hos pojkarna.

Men att vända utvecklingen behöver inte vara särskilt svårt eller ens dyrt. Det menar Martin Widmark, bästsäljande barn- och ungdomsförfattare som tagit initiativ till projektet En läsande klass. Målet är att låg- och mellanstadielärare över hela landet ska vika 30 minuter varje skoldag åt läsförståelse.

I sin egenskap av författare har Martin Widmark gjort närmare 1 000 klassrumsbesök. Han kan inom en minut avgöra om det är en läsande klass han besöker eller inte. I de klasser där läraren avsätter tid till läsning vågar barnen ställa frågor, lyssnar på varandra och är toleranta.

Forskning visar att god läsförståelse leder till förbättrade resultat i samtliga ämnen.

I panelsamtalet deltar:

Maria Arnholm, jämställdhets- och biträdande utbildningsminister (FP).
Martin Widmark, barnboksförfattare och mellanstadielärare. Känd för bland annat böckerna om Lassemajas Detektivbyrå. Initiativtagare till projektet En läsande klass.
Hanna Enefalk, lektor i historia vid Uppsala universitet. Skrev i januari tillsammans med en grupp kolleger en uppmärksammad debattartikel i Upsala Nya Tidning (UNT) om att allt fler studenter har problem med att förstå vad de läser.
Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet som organiserar omkring 230 000 lärare.
Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, som organiserar ca 90 000 lärare och studie och yrkesvägledare
Ingela Fondin, förste vice ordförande i Sveriges skolledarförbund. Själv rektor i Björkhagens skola i Stockholm.

Moderator: Mats Carlbom, journalist

 

Kontakpersoner för En läsande klass:

Jenny Helldahl, projektledare
jenny.helldahl@junibacken.se
Tel: 073-704 12 22

 

Susanne Hamne, kommunikatör
susanne.hamne@visuellpr.se
Tel: 070-620 11 94

Den 23 april, på självaste världsbokdagen, höll Martin Widmark en läslektion för tusentals fjärde- och femteklassare! Eleverna fanns på plats i Konserthuset i Göteborg, men även runt om i landet via streaming över internet. Läslektionen var ett världsrekordförsök, och målet var, förutom att slå rekord i största läslektion någonsin, också att på ett inspirerande sätt lyfta läsningens betydelse. Världsrekordförsöket arrangerades av Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Läslektionen filmades och går att titta på här: