Förtydligande angående formulering i studiehandledningen till ELK:

I studiehandledningen till En läsande klass har jag skrivit att Barbro Westlund är en samarbetspartner i projektet. Detta är inte riktigt. Barbro som är läsforskare och bland annat skrivit boken Att undervisa i läsförståelse har vare sig medverkat eller medverkar i projektet.

Martin Widmark

Ulrika Wendéus