Nu avslutas projektet En läsande klass och vi fasar successivt ut hemsidan.

Det betyder att vi inte längre kommer att tillhandahålla lektioner med fria texter eftersom texterna har varit utlånade till vår hemsida till och med 2018. Självklart kan du fortfarande arbeta med Studiehandledningen och lektionsplaneringarna som finns i Studiehandledningen och istället använda originalkällorna för texterna då.

Lycka till!

Ulrika Wendéus